MENUKonie i ich ewolucja


W epoce pliocenu (ok. 10 mln lat temu) pojawiło się pierwsze zwierzę nieparzystokopytne - Pliohyppus. Pod względem wyglądu zewnętrznego oraz uzębienia, jak również pod względem przystosowania pokarmowego był on już niemalże taki sam jak współczesny koń.

Epoka plejstocenu (ok. 2 - 10 mln lat temu) umożliwiła powstanie ewolucyjne zwierzęcia, które uznane zostało za prawdziwego przodka w linii prostej współczesnych nam koniowatych. Nazwano go Plesihippus, a było to duże, silne zwierzę żywiące się pokarmem roślinnym, posiadające zęby trzonowe o wysokich koronach.

Warto zwrócić uwagę, iż w oligocenie (ok. 36 - 25 mln lat temu) przodkowie koniowatych zamieszkiwali jedynie Amerykę Północną, a u schyłku epoki rozprzestrzenili się również na tereny Eurazji. Zróżnicowanie przodków koniowatych mogło być jeszcze szersze niż do tej pory naukowcy byli w stanie poznać i uszeregować w chronologicznych stadiach rozwoju. Panuje też pogląd, iż wszystkie współczesne konie domowe pochodzą od tarpanów lub koni Przewalskiego, a o tych właśnie przemianach zadecydować miał człowiek, ukierunkowując je według własnych potrzeb i wyobrażeń.

Początek    <<<

REKLAMY