MENUKonie i ich ewolucja


Pierwsze zwierzęta zaliczane do rodziny koniowatych pojawiły się w epoce eocenu (ok. 60 mln lat temu) i były to stworzenia wielkości foksteriera czy lisa. Określono je mianem Eohyppus, a żyły one w wilgotnych i ciepłych lasach pierwotnych. Miały około 35 cm wysokości, zabarwienie cętkowane, posiadały zęby trzonowe, które były stosunkowo niewielkie, zakończone tępymi guzkami. Jeżeli chodzi o kończyny - tylne były trójpalczaste, a przednie czteropalczaste.


Następnym stadium rozwoju było pojawienie się zwierzęcia w epoki oligocenu (ok. 40 - 25 mln lat temu), które nazwano Mesohippusem. Było to stworzenie wielkości owczarka szkockiego, jego wysokość określono na ok. 50 cm i ustalono, że było ono lepiej przystosowane do szybkiego biegu. Mało bowiem trójpalczaste kończyny, a środkowy palec był najbardziej rozwinięty.


>>>

REKLAMY