MENURasy koni


Podstawowym podziałem ras koni jest rozróżnienie ras gorącokrwistych, zimnokrwistych oraz karłowatych. Następnie uwzględnia się ich pochodzenie i w ten sposób mamy dziś do czynienia z naprawdę wieloma odmianami konia domowego. Oto przedstawimy niektóre z nich:

Wszystkie odmiany i rasy koni, ile by ich nie było, znajdują swe zastosowanie i miejsce na Ziemi. Są zwierzętami o wielu możliwościach. Często występują w roli stworzenia po prostu bliskiego sercu ludzkiemu, stworzenia zdolnego do okazywania swych uczuć i charakteru.


REKLAMY