MENUOrganizacja odzysku wpisuje się w strategię dbania o środowisko naturalne


Organizacja odzysku leży w interesie każdej gminy, ponieważ problem śmieci, odpadów staje się coraz poważniejszy. Unia Europejska nakłada na członków (czyli także Polskę) zobowiązania w zakresie gospodarowania odpadami. Zmierzają one do tego, aby zwiększyć odzysk surowców ze zużytych produktów (recykling), zmniejszyć produkcję odpadów oraz zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych.

Wszystko to zmierza do ochrony środowiska naturalnego, zatrzymania albo chociaż spowolnienia negatywnych zmian ekologicznych, np. ocieplania się klimatu powodującego coraz częstsze i powszechniejsze występowanie anomalii pogodowych.

Koncepcja jest prosta: kto segreguje odpady i je przetwarza celem ponownego wykorzystania albo nadania im innego przeznaczenia, ten nie jest karany wysokimi sumami. Jak można się spodziewać, rząd ewentualne kary przerzuci na społeczeństwo pod postacią nowych podatków, opłat za wywóz śmieci. Jeśli nie zrobią tego władze, to firmy zajmujące się wywozem nieczystości, gospodarką komunalną.

Recykling opłaca się wszystkim: mieszkańcom, firmom, państwu i - przede wszystkim - przyrodzie. Dla własnego dobra ludzkość powinna zwiększyć wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym. Inaczej zasypią nas hałdy śmieci, nie będziemy mieli czym oddychać, woda pitna stanie się towarem absolutnie deficytowym na całym świecie.


REKLAMY