MENUOpieka


Ważna jest wnikliwa obserwacja ptaków w trakcie pierzenia, ponieważ są one bardziej wrażliwe na występujące choroby. Pierzenie to naturalny czas odnowy, ważne jest aby hodowcy ułatwiali ptakom jego przejście. Podstawą jest min. zapewnienie gołębiom przynajmniej raz w tygodniu kąpieli, najlepiej z dodatkiem soli kąpielowych. Najbardziej podstawową kwestią w opiece nad ptakami jest szczególne dbanie o zachowanie czystości, której podstawą jest codzienne sprzątanie klatki. Szyby i siatki zawsze powinny być czyste, tak aby dopływ światła nie był niczym ograniczany. Zwracajmy uwagę aby naczynia w których podajemy pokarm i wodę były zawsze czyste, ustrzeże to nas przed wieloma chorobami. Te jakże podstawowe i banalne wskazówki nie mogą być nigdy bagatelizowane i zaniedbywane.

<<<


REKLAMY