MENUWybrane gatunki gołębi


Sierpówka Prowadzi tryb życia zarówno osiadły jak i koczujący. Pierwotnie zamieszkiwała tereny Bałkanów i w Azji Południowej. Te gołębie z charakterystyczną czarną półobrożą na szyi bardzo łatwo adaptują się do nowych warunków mieszkalnych. Ze swoich rodzinnych terenów zawędrowały na Węgry, następnie do Portugalii i Hiszpanii, widuje się je także w Izraelu i Egipcie. Wędrując od zawsze osiedlały się w pobliżu miejsc zamieszkiwanych przez człowieka, tam gdzie dostęp do pokarmu w postaci ziaren był stały i łatwy. Unikają małych wiosek i miejsc leśnych, bo w tych okolicach łatwo stają się łupem jastrzębi i kruków. W miastach za to zmuszone są do konkurowania o miejsca na gniazda i pokarm z większymi gołębiami miejskimi. Ubarwienie samic i samców nie odbiega od siebie znacznie. Przy czym upierzenie samca ma różowy odcień i jest mniej matowe niż w przypadku samic. Po za naturalnym środowiskiem ptaki te z łatwością rozmnażają się w wolierach, gdzie zakładają gniazda w koszyczkach wiklinowych lub ułożonych z patyków stelażach. Jednak dorosłe ptaki, złapane na wolności nie przystosują się do warunków niewoli. Są bardzo dzikie i na widok człowieka okaleczają się w wolierze oraz gubią pióra.

Cukrówka Gołąbek diamentowy


REKLAMY